Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

ABC księgowości w organizacjach pozarządowych - zapraszamy na szkolenie otwarte

Aktualności » ABC księgowości w organizacjach pozarządowych - zapraszamy na szkolenie otwarte

2019-05-22 16:42

  

Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdej działającej organizacji pozarządowej. Jakrobić to prawidłowo, nie popełniać błędów, na co uważać? Ośrodek Wsparcia EkonomiiSpołecznej w Ełku zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu ełckiego na szkolenie otwarte z księgowości.

Temat szkolenia:

„ABC księgowości w organizacjach pozarządowych”

Termin i miejsce:
8-9.06.2019 (sobota, niedziela), 
Centralny Ośrodek Sportu w Giżycku, ul. Moniuszki 22

Zakres tematyczny szkolenia:
- Podstawowe akty prawne w działalności organizacji;
- Podstawowe dokumenty regulujące działalność organizacji pod kątem finansowym;
- Sprawozdawczość finansowa organizacji;
- Rodzaje dokumentów księgowych i sposób ich opisywania;
- Ewidencja zdarzeń gospodarczych;
- Zatrudnianie w NGO.

Grupa odbiorców szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, chcących ekonomizować swoją działalność, osób/grup zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu księgowości w NGO.

Tryb zgłoszeń:
Aby się zgłosić należy do dnia 5 czerwca br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej na adres: paulina.szczesna@adelfi.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Małeckich 3/24, 19-300 Ełk.
Organizator zapewnia wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry