Subskrypcja

Sponsorzy
Banery

  

 

 

 

Aktualności

 • zapytanie ofertowe.jpg

  Zapytanie ofertowe 01/2017/ZO/ AlterCIS

  2017-11-17 13:23

  W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług wsparcia psychologicznego

 • Min[1].jpg

  Pożegnanie lata w Gołdapi

  2017-09-28 15:14

  Ostatni dzień lata uczestnicy Centrum Integracji Społecznej AlterCIS spędzili w malowniczej Gołdapi. Korzystanie z uroków uzdrowiska rozpoczął spacer po tężniach oraz kosztowanie wód źródlanych. 

 • oferta pracy.png

  Stowarzyszenie ADELFI poszukuje pracownika na stanowisko psycholog

  2017-09-25 12:29

  W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie ADELFI poszukuje pracownika na stanowisko psycholog (1/2 etatu).

 • AlterCIS- szansa na zmianę

  2017-05-12 11:14

  „AlterCIS – szansa na zmianę ” to projekt finansowany z budżetu Gminy Ełk, którego celem jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe dziesieciu osób bezrobotnych zamieszkujących gminę Ełk poprzez m. in. zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości i motywację oraz praktyki zawodowe zwiększające świadomość w zakresie aktywności społecznej i zawodowej.

 • AlterCIS projektowo

  2017-04-14 11:09

  W kwietniu br. w ramach działań Centrumi Integracji Społecznej AlterCIS rozpoczęły się dwa kolejne projekty, których cele jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe osób bezrobotnych, mieszkańców gmin Prostki oraz Stare Juchy.

 • Integracja z AlterCIS w Gminie Kalinowo

  2017-03-20 10:56

  Kolejny rok współpracy stowarzyszenia Adelfi z Gminą Kalinowo. Tym razem 9 osób, mieszkańców Gminy zostanie objętych wsparciem w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej AletrCIS. 

 • plakatmin.jpg

  Otwarci na zmianę z AlterCIS 2017

  2017-02-03 13:44

  Już po raz trzeci Centrum Integracji Społecznej AlterCIS rozpoczyna działania skierowane do mieszkańców Ełku, osób długotrwale bezrobotnych.

drukuj

kontakt

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS

Małeckich 3 lok. 16
19-300 Ełk
tel. 87/737 72 43, 690 461 528
e-mail: altercis@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2018 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry