Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Aktualności

 • single.jpg

  Akademia Pozarządowca – OWES zaprasza na cykl szkoleń

  2018-05-23 10:31

  Jak zbudować trwałą, sprawnie realizującą swoje cele i opartą o dobrze funkcjonujący zespół organizację pozarządową? Jak ją rozwijać nie bazując jedynie na publicznych dotacjach? Jak łączyć działalność społeczną z zarabianiem pieniędzy i skąd wziąć środki na działalność odpłatną lub gospodarczą?

 • trygort.png

  Zjednoczony głos w trosce o dobro wsi - inicjatywa sołysów i sołtysek wsi wokół Węgorzewa

  2018-05-23 08:13

  Jak wzmocnić pozycję sołtysek i sołtysów wobec władz lokalnych, a jednocześnie zadbać o zróżnicowane interesy poszczególnych wsi? Sołtyski i sołtysi z okolic Węgorzewa połączyli te cele. Powołali nieformalne Forum Sołtysów „Gromada”, bez lidera, z „obwoźnymi” spotkaniami. Wsie leżące wokół Węgorzewa mają wspólne problemy, np. zły stan dróg, ale jako miejscowości turystyczne i rolnicze zgłaszają też różne potrzeby. 

 • logo OWES-01.jpg

  Wyniki badań o niszach rynkowych

  2018-05-22 14:00

  Nisza rynkowa to w prostych słowach niezaspokojone potrzeby na rynku ze względu na brak odpowiedniego produktu lub usługi. Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Ełku zlecił badanie nisz w subregionie ełckim. Celem głównym badania była identyfikacja branż, usług, towarów, na które istnieje zapotrzebowanie i określenie realnych możliwości prowadzenia działalności w tym zakresie przez lokalne przedsiębiorstwa społeczne. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy.

 • Konkurs[1].png

  Ełcki Ekonomiak Szkołą Przyjazną Ekonomii Społecznej? Zagłosuj w plebiscycie!

  2018-05-22 12:39

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego uruchomił platformę umożliwiającą  głosowanie w plebiscycie publiczności  na  „Szkołę Przyjazną Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2018”. Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu, szansę na wygraną ma Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku.

 • logo OWES-01.jpg

  Zakończenie naboru wniosków rekrutacyjnych- runda 2/2018

  2018-05-17 17:00

  W dniu 11 maja br. zakończyliśmy etap rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy nr 2/2018. Kolejny etap to wniesienie poprawek do wniosków, w przypadku grup, które przeszły negatywnie ocenę formalną. Informujemy jednocześnie, że zaczynamy spotkania rekrutacyjne. W najbliższych dniach odbędą się spotkania z rekruterami: doradcą zawodowym, biznesowym oraz interpersonalnym.

 • logo OWES-01.jpg

  Spis przedsiębiorstw społecznych subregionu ełckiego

  2018-05-17 17:00

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zwraca się z prośbą o zgłoszenie wszystkie przedsiębiorstwa społeczne z powiatów: ełckiego, oleckiego, giżyckiego, piskiego, węgorzewskiwgo i gołdapskiego, w związku z przygotowywaniem dla Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, listy działających przedsiębiorstw. Podmioty należy zgłaszać do doradcy biznesowego OWES - Grzegorza Stachurskiego telefonicznie (tel. 87/737 78 45) lub mailowo (e-mail: grzegorz.stachurski@adelfi.pl)

 • logo OWES-01.jpg

  Uwaga! Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, runda 1/2018

  2018-05-17 17:00

  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 1/2018 na składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. Projekt: „Ośrodek Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Ełku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2018 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry