Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Aktualności

 • teatrpolska.jpg

  Program grantowy Teatr Polska

  2018-03-13 10:18

  Celem programu TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zwiększanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe otrzymują dofinansowanie prezentacji przedstawień w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego. Nabór potrwa do 26 marca br. 

   

 • lwt.jpg

  Konkurs grantowy Lato w Teatrze

  2018-03-13 10:06

  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza w roku 2018 nabór wniosków do udziału w programie LATO W TEATRZE. Celem Programu jest ożywienie działalności teatrów w okresie letnim oraz szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB – oraz takich działań, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury. Nabór potrwa do 16 marca br.

 • beh.png

  Program przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

  2018-03-13 09:46

  Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków na realizację w latach 2018-2019 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Konkurs potrwa do 30 marca br.

 • logo_Stacja_L_color-01 (2).jpg

  Skąd wziąć pieniądze na działalność organizacji? Aktualne konkursy zewnętrzne

  2018-03-09 11:07

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego opowiemy o aktualnych zewnętrznych źródłach finansowania, przede wszystkim zasadach tegorocznego konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz o dotacjach Fundacji TESCO „Decydujesz, pomagamy“. Spotkanie odbędzie się 12 marca 2018 r. (poniedziałek), w godz.: 16.00-18.00 w salce nr 10.3 (I piętro przy BOP) w kamienicy przy ul. Małeckich 3.

 • FIO.JPG

  FIO 2018

  2018-03-06 10:34

  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Nabór potrwa do 29 marca br.

 • spotkanie.jpg

  A pamiętacie jak tu był sad jabłoniowy?

  2018-03-06 08:55

  Mieszkańcy kamienic przy ul. Chopina i Kościuszki spotkali się 2 lutego na spacerze badawczym, aby porozmawiać o zagospodarowaniu terenu podwórka.

 • szybkiegranty.jpg

  Szybkie granty - niezależne inicjatywy obywatelskie - nabór ciągły

  2018-03-05 10:11

  Fundacja Dla Polski prowadzi stały nabór na szybkie granty, które z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry