Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Aktualności

 • nbp-sygnet.jpg

  Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej - nabór ciągły

  2018-03-29 12:00
  Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania projektu edukacyjnego od Narodowego Banku Polskiego. NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.
 • pko.jpg

  Dotacje PKO Banku - nabór ciągły

  2018-03-28 12:00

  Fundacja PKO Banku Polskiego angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych: Edukacja, Tradycja, Nadzieja, Zdrowie, Kultura, Ekologia, Sport. Występując o dotację należy wypełnić odpowiedni formularz w formie elektronicznej.

 • Konkurs.png

  Samorząd, przedsiębiorstwo i szkoła przyjazne ekonomii społecznej

  2018-03-28 10:45

  Rozpoczął się nabór wniosków rekomendacji w konkursie pt. „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej, Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w woj. warmińsko-mazurskim” w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”. 

 • report-3050965_1280.jpg

  Co ze sprawozdaniem za 2017 rok?

  2018-03-20 14:30

  Organizacje pozarządowe mają nowy wzór sprawozdania finansowego. Korzystają z niego rozliczając rok 2017. Nie wszystkie elementy i zasady stosowane przy nowym wzorze będą zgodne z przyzwyczajeniami NGO.

 • teatrpolska.jpg

  Program grantowy Teatr Polska

  2018-03-13 10:18

  Celem programu TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zwiększanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe otrzymują dofinansowanie prezentacji przedstawień w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego. Nabór potrwa do 26 marca br. 

   

 • lwt.jpg

  Konkurs grantowy Lato w Teatrze

  2018-03-13 10:06

  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza w roku 2018 nabór wniosków do udziału w programie LATO W TEATRZE. Celem Programu jest ożywienie działalności teatrów w okresie letnim oraz szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB – oraz takich działań, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury. Nabór potrwa do 16 marca br.

 • beh.png

  Program przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

  2018-03-13 09:46

  Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków na realizację w latach 2018-2019 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Konkurs potrwa do 30 marca br.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry