Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Aktualności

 • strona[18].jpg

  „Skąd pozyskiwać środki na działalność NGO? Źródła finansowania organizacji pozarządowych”

  2019-04-05 15:42

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na pierwsze z serii szkoleń pt. „Skąd pozyskiwać środki na działalność NGO?Źródła finansowania organizacji pozarządowych”.

 • information.jpg

  Rozeznanie rynku nr 1/2019/RR/AlterCIS

  2019-03-28 10:19

  W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące dostarczenia środków higieny osobistej dla uczestników projektu.

   

 • 123[1].jpg

  Adelfi jest kobietą

  2019-03-21 09:03

  Uważamy, że zrównoważony rozwój jest nie tylko możliwy ale konieczny. Wiemy, że przedsiębiorczość to nie tylko domena bogatych, dlatego pomagamy zakładać biznesy społeczne tym, których rynek wyklucza. Jesteśmy głęboko przekonani, że mieszkańcom bardziej niż parkingi potrzebne są drzewa i że miasto może rozwijać się inteligentnie, nie kosztem natury. We współpracy najważniejsze dla nas jest partnerstwo, którego nie ma bez wzajemnego szacunku i uwagi na potrzeby drugiej strony. Na współpracy nie może korzystać jedna ze stron kosztem drugiej. Jakość kooperacji zawsze przełoży się na rezultaty.

 • 54401908_383189438902577_8579824513863122944_n.jpg

  Leśne Przedszkole w Giżycku ?

  2019-03-20 15:40

  Fundacja Północny Wschód, realizuje Leśny Projekt Edukacyjny W Listowiu. Zakłada on stworzenie tzw. Leśnego Przedszkola. Edukacja dzieci w taki sposób jest bardzo popularna w krajach skandynawskich, USA, Niemczech, Austrii, Szkocji, Czechach, czy nawet Japonii. Przez ostatnie lata boom na Leśne Przedszkola można zauważyć również w Polsce. Dzięki grupie zapaleńców Giżycko z dużym prawdopodobieństwem stanie się bogatsze o taką przestrzeń.

 • Bez nazwy-1[6].jpg

  Konkurs na przyznanie Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  2019-03-13 13:07

  Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, oraz samorządów, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną.

 • rada dada[1].jpg

  Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 został przyjęty.

  2019-03-05 12:17

  W dokumencie  zredefiniowane zostały pojęcia ekonomii społecznej przez nadanie mu szerszego znaczenia (zgodnie z europejskim podejściem) oraz wyodrębnienionow jej ramach pojęcia ekonomii solidarnej. Dokonano również przeglądu i aktualizacji działań KPRES. 

 • DSC_7991.jpg

  Seminarium tematyczne - Pieczonki i Kozin

  2019-02-26 10:06

  Z inicjatywy naszej animatorki w ten weekend odbyły się dwa seminaria. Pierwsze z nich dotyczyło wypieku chleba na zakwasie i wzięli w nim udział mieszkańcy Pieczonek. Drugie natomiast odbyło się w Kozinie i pokazało jak robić pisanki metodą  wydrapywania oraz malowania woskiem.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry