Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Aktualności

 • information.jpg

  Rozeznanie rynku 05/2019/RR/AlterCIS

  2019-11-20 15:55

  W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące organizacji szkolenia/warsztatu z zakresu dbania o wizerunek osobisty dla Uczestników projektu.

 • FAS.jpg

  Zaproszenie na Forum Inicjatyw Lokalnych 2019 w Elblągu

  2019-11-19 08:40

  W imieniu Forum Animatorów Społecznych serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji Forum Inicjatyw Lokalnych 2019 pod hasłem: „Społeczności lokalne, aktywne, twórcze i przedsiębiorcze...”. Forum Inicjatyw Lokalnych odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2019 roku w Elblągu.

 • strona logika projektowa miniatura.jpg

  „Od pomysłu do projektu – logika projektowa” – OWES Ełk zaprasza na szkolenie otwarte

  2019-10-28 15:01

  Jak napisać projekt doskonały? Od czego zacząć? Co jest w nim najważniejsze? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na  dwudniowe szkolenie otwarte, które przybliży Wam zasady pisania dobrego projektu.

 • strona[33].jpg

  Spotkanie z Kubą Wandachowiczem

  2019-10-14 22:27

  Kolejne Warsztaty z Ekonomią Społeczną. Tym razem z członkiem zarządu Spółdzielni Socjalnej Ogniwo - Kubą Wandachowiczem.

 • na strone.jpg

  Zbiórki w sieci

  2019-10-14 12:27

  Z roku na rok zwiększa się również liczba osób przekazujących 1%. W ubiegłym roku podatkowym padł rekord – 14 milionów Polek i Polaków skorzystało z tej możliwości i przekazali ponad 760 milionów złotych (czyli pół miliona więcej osób i ponad 100 milionów więcej niż w roku poprzednim).

 • strona[31].jpg

  Profesjonalna obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji – zapraszamy na szkolenie otwarte

  2019-10-09 23:53

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą z powiatów ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego na bezpłatne szkolenie otwarte.

 • 123.jpg

  Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 3/2019

  2019-10-04 15:58

  Informujemy, że w terminie 14 – 25 października 2019 roku w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 1, 19-300 Ełk można składać wnioski o przyznanie dotacji (bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry