Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Cykle szkoleniowe dla PES

Szkolenia » Cykle szkoleniowe dla PES

W ramach świadczonych usług Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej organizuje cykl szkoleń dla PES chcących się ekonomizować – 3 edycje szkoleń dla organizacji pozarządowych zainteresowanych prowadzeniem działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej. W ramach cyklu odbędzie się 6 dwudniowych szkoleń. W każdym cyklu będzie uczestniczyła grupa średnio 16 osób. Tematyka zajęć m.in.: powoływanie PES i PS, prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej statutowej w sektorze ekonomii społecznej, zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej, tworzenie biznesplanu, marketing, budowanie powiązań korporacyjnych, restrukturyzacja działalności, zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym, umiejętności społeczne, itp. Uczestnicy otrzymają nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów.

2017

W październiku 2016 r. zakończyliśmy pierwszą edycję szkoły dla PES. W chwili obecnej rozpoczęliśmy nabór na edycję 2017. Tegoroczny cykl szkoleń obejmuje sześć dwudniowych szkoleń oraz wizytę studyjną. Jedna organizacja do uczestnictwa w szkoleniach może zgłosić dwie osoby. W przypadku problemów z zebraniem pełnej grupy szkoleniowej (16 osób). Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji, a także do zmiany terminu szkolenia.


Na zgłoszenia organizacji czekamy do 22.05.2017 roku do 16.00. Zgłoszenia należy przesłać na adres kamila.guzewicz@adelfi.pl . Szczegółowe informacje nt. rekrutacji znajdują się tutaj. 

 

 

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © Adelfi.pl 2013 system cms CMS by Quick.Cms
Do góry