Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Dlaczego Radne i Radni powinni zainteresować się Biuletynem Informacji Publicznej?

Aktualności » Dlaczego Radne i Radni powinni zainteresować się Biuletynem Informacji Publicznej?

2018-06-18 08:59

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)to ujednolicone strony internetowe instytucji stworzone w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Większość mieszkańców zagląda na BIP, kiedy potrzebuje wzoru formularza meldunku, wniosku o dowód lub rejestrację pojazdu. Dla organizacji strażniczych, monitorujących władzę, BIP oznacza bardzo interesujące papiery.

Po sposobie prowadzenia Biuletynu świetnie widać, na ile dany samorząd jest otwarty na obywatela i obywatelkę. Czy zamieszcza informacje, które bezwzględnie musi, czy w myśl zasady transparentności publikuje również inne materiały, obrazujące np. jak wydawane są publiczne pieniądze. Dla przykładu; każdy samorząd ma obowiązek przedstawiać budżet na najbliższy rok w podziale na zadania i zbiorcze kategorie budżetowe, ale są takie samorządy, które publikują również rejestr wszystkich umów zawieranych przez gminę, w którym widać komu gmina płaci każdą złotówkę.

Bardzo istotna jest również forma przekazywanych informacji. Kilkudziesięciu stronicowa strategia napisana bełkotliwym, urzędniczym językiem ma szansę zostać przeczytana przez wąskie, branżowe grono, a przecież przejrzysta grafika lub infografika przedstawiającą proponowane zmiany w zagospodarowaniu osiedlowego placu, zainteresuje większą grupę mieszkańców. 

Elementy techniczne również przyczyniają się do „przyjazności” strony. Urzędnicy powinni dbać, aby umieszczane dokumenty były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, np. nie umieszczać plików w formie skanów (obrazów), które nie są kompatybilne z czytnikami osób niewidomych.

A dlaczego radnym powinno zależeć na „dobrym” Biuletynie? Po pierwsze zobowiązują ich do tego ustawy[1]. Strona Internetowa w wersji minimum powinna dostarczać mieszkańcom przynajmniej informacji:

-  kto jest ich reprezentantem lub reprezentantką w radzie,

- w jaki sposób się z nim/nią skontaktować (telefon, adres mailowy, terminy dyżurów),

- jak pełni swój mandat, czyli jak głosuje.

Po drugie ze strony urzędu miasta mieszkańcy mogą dowiadywać się o aktywności swoich przedstawicieli oraz skuteczności ich działań, np. w formie rejestru ich interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi organu wykonawczego czyli Prezydenta. Transmisje obrad komisji i sesji przybliżają obywatelom sylwetki radnych, umożliwiają monitorowanie w jakich sprawach zabierają głos oraz jakie mają poglądy na konkretne problemy gminy.

Podsumowując; Biuletyn Informacji Publicznej jest jak papierek lakmusowy. Pokazuje nam stosunek władzy uchwałodawczej i wykonawczej do mieszkańca. Czy jest on partnerem, któremu chcemy dostarczyć jak najwięcej informacji i zaangażować w proces rządzenia? Czy zagrożeniem dla porządku i realizacji swojej wizji, któremu wiedza nie jest potrzebna?

Jeśli jesteście ciekawi, co powinno znaleźć się w  BIP, sięgnijcie po analizę w lokalnym, ełckim serwisie „Mam Prawo Wiedzieć” ( elk.mamprawowiedziec.pl).  

[1] Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2018 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry