Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Eko - spacer do wiedzy

Inicjatywy » Turystyka i rekreacja » Eko - spacer do wiedzy

                      

FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW
TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Gmina Miasto Ełk, w partnerstwie z Urzędem Rejonu Oziersk oraz Stowarzyszeniem Adelfi przystąpiła do realizacji projektu „Eko-spacer do wiedzy”, którego celem jest współpraca transgraniczna na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Ełku i Oziersku. Projekt jest skierowany do turystów oraz mieszkańców Ełku i Rejonu Oziersk.
W ramach projektu powstaną dwie ścieżki eko-turystyczne. Ełcka ścieżka będzie obejmowała 20 obiektów o znaczeniu turystyczno-historyczno-ekologicznym, natomiast w Oziersku ścieżka będzie składała się z 18 obiektów. Do obu ścieżek zostaną wydane foldery zawierające mapy ścieżek oraz zdjęcia wszystkich obiektów wraz z ich opisem. Na stronach internetowych partnerów projektu zostaną zamieszczone pliki dźwiękowe w formacie MP3
z opisami obiektów oznaczonych na mapie. Przed budynkami i miejscami uwzględnionymi na ścieżkach turystycznych zostaną zamieszczone tablice informacyjne. Foldery, pliki MP3 i tablice zostaną wydane w językach: polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim. Zostanie zorganizowana wizyta studyjna w Oziersku. Zakończeniem realizacji projektu będzie konferencja promująca eko–turystykę w Ełku połączona z inauguracyjnym spacerem ełcką ścieżką.

Całkowity koszt projektu: 26444,44 Euro

Dofinansowanie:

  • Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG w wysokości 17 826,64 Euro, co stanowi 67,41% wartości projektu,
  • wkład własny Gminy Miasta Ełk 6 257,80 Euro - 23,66% wartości projektu
  • wkład własny partnera: Urzędu Rejonu Oziersk: 1 160 Euro - 4,39% wartości projektu
  • wkład własny partnera: Stowarzyszenia Adelfi: 1 200 Euro - 4,54% wartości projektu

Termin realizacji projektu: 04.05.2010 r. - 30.09.2010 r.

 

Pliki do odsłuchania:

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry