Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Ełckie Stowarzyszenie Diabetyków

Aktywne organizacje » Ełckie Stowarzyszenie Diabetyków

Pełna nazwa organizacji: Ełckie Stowarzyszenie Diabetyków

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS 0000442971, NIP 848 114 18 98, REGON 790672176

Cele działania

Celem Stowarzyszenia jest:

- Ochrona i promocja zdrowia.

- Edukacja diabetologiczna.

- Profilaktyka i edukacja w zakresie otyłości.

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych.

- Działalność na rzecz osób starszych.

- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

- Działalność charytatywna.

- Współpraca z organizacjami diabetologicznymi i stowarzyszeniami pacjentów z cukrzycą.

- Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi grupami zaangażowanymi w edukację i opiekę diabetologiczną oraz prowadzącymi badania naukowe w tym zakresie.

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

- Wypoczynek dzieci i młodzieży.

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Turystyka i krajoznawstwo.

Zasięg działań: 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres e-mail: esdkontakt@gmail.com; , zastępczy:  mdpb@o2.pl

Strona Facebook:  https://www.facebook.com/esdiabetykow?fref=ts

 

Osoba do kontaktu:

Janusz Wysocki- Prezes- 606 770 151

Bronisław Krzyżewski – Wiceprezes- 785 159 086

Katarzyna Rogowska- Sekretarz- 508296796

Maria Kulbacka – Skarbnik- 500 269 994

drukuj

kontakt

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej STACJA
oraz Ełckie Centrum Obywatelskie Stacja 

ul. Małeckich 3 lok. 1, 
19-300 Ełk 
tel. 87 737 74 82
e-mail: stacja@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © Adelfi.pl 2013 system cms CMS by Quick.Cms
Do góry