Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Ełk lokalnie – nie narzekaj, działaj

Aktualności » Ełk lokalnie – nie narzekaj, działaj

2014-08-12 10:34

Chcielibyście coś zmienić w swoim mieście? Poprawić bezpieczeństwo na osiedlu, zorganizować zajęcia artystyczne, sportowe lub edukacyjne dla dzieci, odnowić plac zabaw, zebrać pieniądze na ważny, charytatywny cel organizując koncert czy przedstawienie teatralne? Możliwości jest wiele, wystarczy trochę inwencji twórczej i możecie sami zmieniać lokalną rzeczywistość. A wszystko dzięki inicjatywie lokalnej.

Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami (na podstawie ich pomysłów i przy ich zaangażowaniu w realizację inicjatywy) wprowadzona do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 r.

Dzięki inicjatywie lokalnej mieszkańcy, którzy uważają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich miejscowości konieczna jest określona inwestycja lub działania, mogą wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do samorządu.

W Ełku w tym roku na realizację inicjatyw lokalnych przeznaczono 300 tys. zł. A zakres działań, które mogą być w ramach inicjatywy lokalnej realizowane jest bardzo szeroki i daje naprawdę duże pole do popisu:

 -  budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

 -  działalność charytatywna,

 -  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,

 -  pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 -  działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 -  promocja i organizacja wolontariatu,

 -  edukacja, oświata i wychowanie,

 -  działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Jak to działa?

Wszystko zaczyna się od zdiagnozowania problemu, od dostrzeżenia potrzeby lub od pomysłu. Następnie mieszkańcy sami lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej składają wniosek do Urzędu Miasta o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Warunkiem wprowadzenia pomysłu mieszkańców w życie jest, oprócz społecznej przydatności, także wartość wkładu mieszkańców w jego realizację. Wkład nie musi być finansowy. Może polegać na zaangażowaniu w pracę przy realizacji inicjatywy lub na wkładzie rzeczowym.

Wniosek musi być odpowiednio skonstruowany, zatem po pomoc w jego sporządzeniu zapraszamy do Centrum Organizacji Pozarządowych Stacja (ul.Dąbrowskiego 10 lok.2U).

Więcej o inicjatywie lokalnej w Ełku:

http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/340/Inicjatywa_lokalna/

http://prawomiejscowe.pl/institution/19601/legalact/92/19601/htmlpreview

Dobre praktyki:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1000058.html

Pytania, konsultacje:

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM, tel. (87) 732 61 86, 85, 87; e-mail: bop@um.elk.pl

Centrum Organizacji Pozarządowych "STACJA", tel. (87) 737 74 82, e-mail: stacja@adelfi.pl

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2021 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry