Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Konkurs grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Konkursy » Konkurs grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich i ich wkładzie w światową kulturę.

Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich angażujące mieszkańców, w szczególności:

- tłumaczenia i publikacje ksiąg pamięci,

- upamiętnianie miejsc żydowskiej martyrologii.

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 50.000 zł.

Nie jest dopuszczalne składanie wniosków z terminem realizacji dłuższym niż do 30 czerwca 2019 r.

SKŁADANIE OFERT:

  1. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Miejsce składania wniosków – siedziba Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, z zastrzeżeniem że osobiście wnioski można składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (797 701 907).
  3. Termin składania wniosków – do godz. 15.00 dnia 22 maja 2018 roku. Za datę wpływu uznawana jest data faktycznego dotarcia wniosku do określonego powyżej miejsca. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone w ramach Konkursu i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.

 

DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek zgodny z załączonym wzorem wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokumenty (np. list intencyjny) potwierdzające współpracę z ewentualnymi partnerami projektu.

Informacja pochodzi ze strony www.szich.org.pl. Tam tez znajdują się szczegóły dotyczące konkursu.

drukuj

kontakt

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej STACJA
oraz Ełckie Centrum Obywatelskie Stacja 

ul. Małeckich 3 lok. 1, 
19-300 Ełk 
tel. 87 737 74 82
e-mail: stacja@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2018 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry