Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Konkurs na Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Aktualności » Konkurs na Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

2020-06-19 11:56

W obecnej, trudnej dla podmiotów ekonomii społecznej sytuacji  wywołanej pandemią COVID-19, przewidziano dodatkowe wsparcie w formie nagrody rzeczowej, związane np. z doposażeniem podmiotu ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Ponadto dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące nagrody:

- pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

- pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:


· Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;

· Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;

· Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.


Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.


Kategorie konkursowe


W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:


Kategoria I. Debiut roku.

Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

Kategoria III. Sukces rynkowy.

Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie:


www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.


Z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w postaci relacji on-line m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook w listopadzie br.. Jednocześnie zgodnie ze standardem E 1.6, OWES zobligowany jest do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w ubieganiu się o przyznanie ogólnopolskich znaków jakości .Wsparcie to powinno być realizowane  poprzez: informowanie PES o możliwości ubiegania się o certyfikat, pomoc w wyborze właściwej kategorii oraz wypełnieniu wniosku.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry