Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Konkursy

  Podstrony

 • Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej - nabór ciągły

  nbp-sygnet.jpg
  Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania projektu edukacyjnego od Narodowego Banku Polskiego. NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.
 • Dotacje PKO Banku - nabór ciągły

  pko.jpg

  Fundacja PKO Banku Polskiego angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych: Edukacja, Tradycja, Nadzieja, Zdrowie, Kultura, Ekologia, Sport. Występując o dotację należy wypełnić odpowiedni formularz w formie elektronicznej.

 • Fundacja Orlen - Dar Serca - nabór ciągły

  aaaaaaa[1].jpg

  Fundacja Orlen - Dar Serca prowadzi nabór ciągły wniosków o darowiznę dla organizacji (w tym OSP, Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych) oraz osób prywatnych. Wnioski wysyłane są pocztą tradycyjna lub elektroniczną, rozpatruje je Zarząd na comiesięcznych spotkaniach. 

 • Google Ad Grants - darmowa reklama twojej organizacji - nabór ciągły

  gag.png

  Fundacje i stowarzyszenia mogą skorzystać ze środków na promocję w Internecie dzięki Google Ad Grants. Co miesiąc jest do wykorzystania aż 10000 dolarów! Dowiedz się, jakie kryteria należy spełnić, aby zdobyć te środki.

 • Konkurs POWER Młodzież solidarna w działaniu, Wiedza Edukacja Rozwój

  logo_pfe.png

  Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zdobywania i doskonalenia przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. W ramach niniejszego konkursu wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe. Nabór potrwa do 20 maja br.

 • Konkurs grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

  szich.jpg

  Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich i ich wkładzie w światową kulturę. Łączna pula środków wynosi 50 tys. zł, termin składania wniosków to 22 maja br.

 • Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór wniosków do Programu "Wspólnie dla dziedzictwa" edycja 2018 r.

  Narodowy-Instytut-Dziedzictwa-logotyp.gif

  Program jest adresowany do organizacji pozarządowych i podobnie jak zakończony w zeszłym roku program „Wolontariat dla dziedzictwa”, jego zadaniem jest wsparcie działań dotyczących identyfikacji, dokumentacji i szerokiego upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000 zł.

 • Nowe konkursy Urzędu Miasta Ełku

  NOWE KONKURSY ELK.png

  Prezydent Ełku ogłosił kolejne pięć otwartych konkursów ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w roku 2018 z obszaru m.in. wypoczynku letniegfo dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa oraz regrantingu. 

 • Ruszył konkurs "Działaj Lokalnie"

  DL[1].jpg

  Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA ogłasza konkurs Działaj Lokalnie 2018 i zaprasza organizacje i grupy nieformalne do składania wniosków. Termin upływa 21 maja 2018. 

 • Szybkie granty - niezależne inicjatywy obywatelskie - nabór ciągły

  szybkiegranty.jpg

  Fundacja Dla Polski prowadzi stały nabór na szybkie granty, które z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia.

drukuj

kontakt

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej STACJA
oraz Ełckie Centrum Obywatelskie Stacja 

ul. Małeckich 3 lok. 1, 
19-300 Ełk 
tel. 87 737 74 82
e-mail: stacja@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © Adelfi.pl 2013 system cms CMS by Quick.Cms
Do góry