Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020

Aktualności » Konsultacje społeczne Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020

2014-08-25 16:20

Do 2 września potrwają konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat proponowanych kierunków wsparcia, zapewnienie możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych podmiotów w pracach nad programem i udoskonalenie projektu dokumentu przed złożeniem go do Komisji Europejskiej. W związku z konsultacjami, 27 sierpnia w Ełku odbędzie się seminarium regionalne.

W spotkaniu weźmie udział Wicemarszałek Województwa Jarosław Słoma, a także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którzy zaprezentują projekt nowego dokumentu programowego, doświadczenia z realizacji Programu w latach 2007-2013 oraz ofertę innych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w nowej unijnej perspektywie.

Zgłoszenia na seminarium można przesyłać do 22 sierpnia. Formularz zgłoszeniowy i program spotkania są dostępne pod linkiem: http://portal.warmia.mazury.pl/pl/start/103-wrota-warmii-i-mazur/ue-i-wspolpraca-miedzynarodowa/aktualnosci/2840-konsultacje-spoleczne-projektu-programu-wspolpracy-transgranicznej-litwa-polska-2014-2020-elk

Uwagi do projektu programu można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: https://konsultacje.mrr.gov.pl/. Tam też znajduje się robocze tłumaczenie konsultowanego dokumentu na język polski Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone przez międzynarodową grupę roboczą podczas prac nad ostateczną wersją programu na lata 2014-2020.

Program wspierać będzie projekty obejmujące zagadnienia związane między innymi z ochroną dziedzictwa naturalnego i kulturowego, promocją zrównoważonego zatrudnienia i włączenia społecznego, zwalczaniem ubóstwa i dyskryminacji oraz wzmacnianiem zdolności instytucjonalnej administracji publicznej. Beneficjentami będą mogły zostać m.in. władze lokalne i regionalne oraz ich zrzeszenia, izby handlowe, organizacje wsparcia biznesu oraz agencje rozwoju, organizacje pozarządowe, instytucje szkolnictwa wyższego, szkoły, instytucje badawczo-rozwojowe, instytucje kulturalne. Obszarem kwalifikowanym programu w województwie warmińsko-mazurskim będzie podregion ełcki, czyli powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski oraz miasto Ełk.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry