Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Masz pomysł? Pomożemy! Inicjatywa lokalna wreszcie w Ełku

Aktualności » Masz pomysł? Pomożemy! Inicjatywa lokalna wreszcie w Ełku

2014-04-30 15:11

Inicjatywa lokalna to zaproponowane przez mieszkańców miasta przedsięwzięcie, którego celem jest realizacja, we współpracy z samorządem Ełku, zadania będącego rozwiązaniem jakiegoś problemu lub urzeczywistnieniem konkretnej potrzeby. Inicjatywa lokalna dotyczy przede wszystkim zadań publicznych z zakresu wszelkich prac budowlano – remontowych, związanych z działalnością charytatywną, podtrzymaniem i upowszechnieniem tradycji, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Dotyczy także promocji i organizacji wolontariatu, jak również działalności w sferze edukacji, oświaty, wychowania oraz kultury fizycznej i turystyki. Inicjatywa może być związana także z ochroną przyrody i zieleni oraz utrzymaniem porządku publicznego.

Wnioskodawcą pomysłu mogą być mieszkańcy Ełku indywidualnie lub za pośrednictwem między innymi: organizacji pozarządowych, osób prawnych, organizacji kościelnych, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych oraz spółek.

Inicjatywa lokalna jest szansą na wspólną z samorządem Miasta Ełku realizację Waszych pomysłów dotyczących polepszenia warunków życia mieszkańców.

Jak to zrobić?

Inicjatywa lokalna 2014 w 10 krokach:

KROK 1-problem, potrzeba

Określcie problem lub potrzebę, sprawdźcie czy to jest również ważne dla innych, oraz czy macie ich poparcie.

 

KROK 2: pomysł

Jaki macie pomysł na rozwiązanie problemu lub zaspokojenie potrzeby społecznej. Na czym polega zmiana?

 

KROK 3:

Omówcie swój pomysł: co, po co, dla kogo, kiedy, jakie rzeczy, materiały, usługi, produkty są potrzebne, z kim chcecie zrealizować pomysł?

 

KROK 4

Jaką korzyść odniesie społeczność Ełku? Jakiego wsparcie oczekujecie od samorządu miasta Ełku? Jaki będzie Wasz wkład w realizację inicjatywy lokalnej - praca, pieniądze, projekty, dokumentacja techniczna, uzgodnienia, rzeczy, materiały, usługi?

 

KROK 5: Złożenie wniosku

Jeżeli odpowiedzieliście na wszystkie pytania, określiliście potrzebne do wykonania inicjatywy informacje – możecie osobiście lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, złożyć wniosek do Prezydenta Miasta.

 

KROK 6 Ocena wniosku

Prezydent i komisje stałe Rady Miasta Ełku ocenią Wasz pomysł w ciągu 30 dni biorąc pod uwagę pewne określone kryteria. Istotny będzie Wasz wkład pracy, rzeczowy lub finansowy w realizację zadania oraz planowany wkład finansowy i rzeczowy samorządu miasta. Oceniany będzie również stopień zaawansowania przygotowań do realizacji inicjatywy, a także przewidywane koszty eksploatacji inicjatywy po jej wykonaniu.

 

KROK 7 Decyzja

Prezydent informuje na piśmie o pozytywnym lub negatywnym rozstrzygnięciu w sprawie waszego wniosku.

 

KROK 8 Umowa na wykonanie inicjatywy

W ciągu 30 dni mieszkańcy i samorząd muszą opracować budżet inicjatywy, harmonogram, podział zadań. Wypracowane ustalenia będą podstawą do podpisania umowy na wykonanie inicjatywy lokalnej.

 

KROK 9 Realizacja

Na podstawie umowy wspólnie realizujemy - mieszkańcy i samorząd - Waszą inicjatywę lokalna.

 

KROK 10 Sprawozdanie

Wspólnie - mieszkańcy i samorząd - rozliczamy i podsumowujemy realizacje inicjatywy w formie sprawozdania.

 

We wszystkich krokach wsparcie mieszkańców, którzy chcą starać się o wykonanie inicjatywy lokalnej oferują:

 

Informacja, konsultacje:

Urząd Miasta Ełku:

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. (87) 732 61 86, 85, 87; e-mail: bop@um.elk.pl

Wydział Mienia Komunalnego, tel. 87 732 61 24., e-mail: a.holownia@um.elk.pl, osoba odpowiedzialna: Aneta Hołownia

 

Informacja, promocja, poszukiwanie partnerów w organizacjach pozarządowych:

Stowarzyszenie ADELFI:

Centrum Organizacji Pozarządowych "STACJA", tel. (87) 737 74 82, e-mail: stacja@adelfi.pl, osoba odpowiedzialna: Paulina Zajkowska

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2021 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry