Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

Aktywne organizacje » Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

Pełna nazwa organizacji: Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

Forma prawna: Stowarzyszenie

NR KRS, NIP, REGON

KRS 0000 190 711,    NIP 848-171-11-43,      Regon 519 603 751

 

Cele działania:

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez:

- Współprace z Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

- Organizowanie sympozjów, konferencji i innych posiedzeń naukowych;

- Publikowanie prac i popularyzowanie wyników badań naukowych członków Towarzystwa;

- Współdziałanie z towarzystwami oraz instytucjami naukowymi w kraju i za granicą, a szczególnie UE i krajami sąsiadującymi;

- Podejmowanie inicjatyw i działań integrujących miejscowe środowisko naukowe;

- Wspieranie inicjatyw badawczych na rzecz gospodarki i kultury narodowej regionu;

- Współdziałanie w stwarzaniu warunków rozwoju miejscowej kadrze naukowej;

- Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dla celów badań naukowych dokumentacji regionalnej i prowadzenie działalności wydawniczej;

- Podejmowanie innych, zgodnych z prawem działań zmierzających do realizacji podstawowego celu wspierania i rozwijania nauki.

 

Zasięg działań: Kraj i zagranica

 

Adres e-mail: bobowik@wp.pl 

Strona internetowa: www.mtn.elk.org.pl  

Osoby do kontaktu (imię, nazwisko, funkcja, e-mail, telefon)

Alfons   Bobowik  prezes, bobowik@wp.pl Tel./fax. 87 620 81 79

 

drukuj

kontakt

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej STACJA
oraz Ełckie Centrum Obywatelskie Stacja 

ul. Małeckich 3 lok. 1, 
19-300 Ełk 
tel. 87 737 74 82
e-mail: stacja@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © Adelfi.pl 2013 system cms CMS by Quick.Cms
Do góry