Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Nabór biznesplanów w rundzie 4/2020 rozstrzygnięty

Aktualności » Nabór biznesplanów w rundzie 4/2020 rozstrzygnięty

2020-12-23 09:56

W dniu 18 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, powołanej do oceny wniosków o przyznanie dotacji(bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, złożonych w rundzie konkursowej nr 4/2020.

Komisja oceniała 3 wnioski złożone przez Grupy Inicjatywne, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Analizie poddano takie elementy jak np. celowość, realność i wykonalność przedsięwzięcia, trwałość ekonomiczno-finansowa. Na podstawie średniej z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów, sporządzono listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Komisja Oceny Wniosków zadecydowała o przyznaniu dotacji w łącznej wysokości 336.000 zł na utworzenie 14 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Lista rankingowa wniosków znajduje się do pobrania poniżej.

Gratulujemy!

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2021 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry