Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Nabór na członków Komisji Grantowej Urzędu Miasta Ełku

Aktualności » Nabór na członków Komisji Grantowej Urzędu Miasta Ełku

2013-12-03 15:29

Prezydent Miasta Ełku ogłasza otwarty nabór na członków Komisji Grantowej opiniującej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2014.

Kandydaci na członków Komisji Grantowej muszą spełniać poniższe warunki:

a)     być wskazanym pisemnie przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanym i prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

b)     nie mogą reprezentować w Komisji Grantowej organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań, które ma oceniać;

c)     spełniać przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika;

d)    złożyć następujące dokumenty zgłoszeniowe - pismo przewodnie, minimum jedną rekomendację organizacji, instytucji, podmiotu dotyczącą przydatnych w pracy Komisji Grantowej kompetencji, pisemne upoważnienie macierzystej organizacji lub podmiotu do reprezentacji oraz deklarację niebrania udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania, które chce jako członek Komisji Grantowej oceniać.

Dokumenty zgłoszeniowe (pismo, rekomendacje oraz pisemne upoważnienie od macierzystej organizacji lub podmiotu) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Ełku, BOP, ul. Piłsudskiego 4 z dopiskiem „Komisja Grantowa 2014” lub dostarczyć osobiście w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku przy ul. Małeckich 3, pok. nr 10.

Nabór trwa do 11 grudnia 2013 roku.

Szczegółowe informacje: bip.warmia.mazury.pl

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry