Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – runda 3/2019

Aktualności » Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – runda 3/2019

2020-01-15 16:24

Informujemy, że w terminie 22 stycznia – 31 marca 2020 roku w godzinach 9.00-15.00 w Biurze Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” można składać wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. O wsparcie mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorstwa społeczne, które otrzymały dotację na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach konkursu 3/2019.

Podstawowe wsparcie pomostowe to wsparcie finansowe oraz wsparcie specjalistyczne w postaci indywidualnego opiekuna biznesowego przyznawane łącznie. Jest przeznaczone na sfinansowanie kluczowych wydatków niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie wypłacane jest maksymalnie przez okres 6 miesięcy w wysokości zależnej od liczby utworzonych nowych miejsc pracy oraz wysokości wymiaru etatu, tj.:

a) w przypadku umów zawartych do wysokości 1/2 etatu włącznie (nie mniej niż 1/4 etatu) - 1500 zł/osobę/miesiąc

b) w przypadku umów zawartych powyżej 1/2 etatu - 2000 zł/osobę/miesiąc.

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 19 do Regulaminu Funduszu PS) wraz z następującymi załącznikami:

Wniosek należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu, a następnie we wskazanym wyżej terminie naboru złożyć w jednym z dwóch Biur Projektu.

Biura Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” zlokalizowane są:

1)      ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk (Biuro Stowarzyszenia Adelfi)

oraz

2)      ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn (Biuro Stowarzyszenia ESWIP).

3)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (oryginał - załącznik nr 3 do Regulaminu).

4)      Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (oryginał - załącznik nr 4 do Regulaminu).

Wniosek należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu, a następnie we wskazanym wyżej terminie naboru złożyć w jednym z dwóch Biur Projektu.

Uwaga: O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Biura, nie zaś data nadania. Dokumenty złożone przed dniem rozpoczęcia naboru bądź po terminie jego zakończenia nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Wzory dokumentów potrzebnych do sporządzenia wniosku oraz załącznik nr 3 i 4 znajdują się na stronie internetowej projektu – ścieżka dostępu: www.adelfi.pl -> OWES Ełk -> Dokumenty -> Wsparcie pomostowe

Dostęp poprzez link: http://www.adelfi.pl/dokumenty.html

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry