Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór wniosków do Programu "Wspólnie dla dziedzictwa" edycja 2018 r.

Konkursy » Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór wniosków do Programu "Wspólnie dla dziedzictwa" edycja 2018 r.

Program jest adresowany do organizacji pozarządowych i podobnie jak zakończony w zeszłym roku program „Wolontariat dla dziedzictwa”, jego zadaniem jest wsparcie działań dotyczących identyfikacji, dokumentacji i szerokiego upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000 zł.

W ramach Programu przewidziano możliwość realizacji zadań w następujących kategoriach:

„Wolontariat dla dziedzictwa” - zadania polegające na włączeniu wolontariuszy w prace porządkowe przy zabytkach i ich otoczeniu, przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa oraz prace zmierzające do wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiających zachowanie zabytków i ich wartości.

„Upowszechnianie dziedzictwa” - zadania polegające na identyfikowaniu, badaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa, a także szerokim społecznym upowszechnianiu i promowaniu wiedzy na jego temat. Podejmowane w tej kategorii działania, to m.in. prace przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu, badaniu i dokumentowaniu dziedzictwa i wszelkie działania edukacyjne i propagujące dziedzictwo oraz wiedzę na jego temat.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 18 maja 2018 r., przy czym:

1) wnioski elektroniczne składane za pomocą systemu Witkac.pl będa przyjmowane do 18 maja 2018 r. do godz. 15.59,

2) podpisane papierowe potwierdzenia złożenia wniosku mogą być wysyłane do końca dnia 18 maja 2018 r. (liczy się data stempla nadawczego).

Zapraszamy do uważnego zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie zawartymi w Regulaminie Programu. Wskazówki do prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie znajdują się w opublikowanym formularzu oraz w formularzu elektronicznym.

Szczegóły konkursu znajdują się na portalu witkac (www.witkac.pl), gdzie należy najpierw się zarejestrować (lub zalogować, jeśli posiadamy już swoje konto) i wyszukać konkurs „Wspólnie dla dziedzictwa”. 

 

drukuj

kontakt

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej STACJA
oraz Ełckie Centrum Obywatelskie Stacja 

ul. Małeckich 3 lok. 1, 
19-300 Ełk 
tel. 87 737 74 82
e-mail: stacja@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2018 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry