Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Nasze sprawy w naszych rękach

Aktualności » Nasze sprawy w naszych rękach

2014-03-26 14:05

Konsultacje społeczne są formą dialogu, dają możliwość czynnego udziału w kształtowaniu rzeczywistości, pozwalają wyrazić zdanie, otwierają drogę do współdecydowania i do wspólnego, a więc szerszego i efektywniejszego kreowania lokalnej polityki. Ważne żeby nie stać z boku, zaangażować się w zmiany, wyrazić opinię. Od 24 marca na takie współtworzenie realiów i zgłaszanie uwag mają szansę mieszkańcy miasta i gminy Ełk. Zatem zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultować do 14 kwietnia będzie można dwa bardzo ważne dokumenty: „Strategię Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” oraz „Mandat negocjacyjny Związku ZIT MOF Ełk w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020”.

Są to dokumenty, które będą miały niebagatelny wpływ na rozwój naszego miasta i gminy, a także na podział środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dlatego też istotne jest z punktu widzenia zarówno mieszkańców, przedsiębiorców, jak i organizacji pozarządowych i innych formalnych oraz nieformalnych grup społecznych, zapoznanie się i ustosunkowanie do zapisów strategii i projektu realizacji ZIT póki można jeszcze coś zmienić.

Strategia

Analiza celów i działań planowanych, by te cele osiągnąć, leży w interesie każdego mieszkańca, każdej organizacji, firmy i instytucji, ponieważ to w ramach ustalonych przez strategię ram będziemy funkcjonować, rozwijać się, ewoluować. Strategia powinna jak najlepiej zarządzać zmianami, wyznaczać sensowne kierunki, proponować racjonalne i skuteczne rozwiązania, opierać się na wnikliwej analizie i stanowić solidny fundament dalszego rozwoju naszej lokalnej ojczyzny. A rozwój lokalny powinien być kierowany przez społeczność.

ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania przy połączeniu finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki wprowadzeniu ZIT ma poprawić się współpraca, zrównoważony rozwój i partnerskie rozwiązywanie wspólnych dla poszczególnych regionów problemów.

Jak konsultujemy?

Uwagi, wnioski, opinie, rekomendacje od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów z terenu Miasta Ełk i Gminy Ełk można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym. Dokumentacja dostępna jest:

• w formie drukowanej w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku.

• na stronie internetowej www.elk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Ełk w zakładce: „Strategie, raporty, opracowania" oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ełk. Link do dokumentów:

http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/144/Strategie__raporty__opracowania/

Wypełniony formularz można:

• złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, pok. 114);

• wysłać na adres: Urząd Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk);

• przesłać elektronicznie na adres: a.lemieszonek@um.elk.pl

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry