Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Nowa wiedza-zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej

Aktualności » Nowa wiedza-zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej

2020-05-27 10:27

Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie konsorcjum Caritas Archidiecezji Przemyskiej z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza na realizację ogólnopolskiego projektu pn. „Nowa wiedza-zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”, w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu jest rozwój ekonomii społecznej poprzez wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego, który ma na celu zwiększenie liczby zlecanych/powierzanych przez JST usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium).

Pragnę uprzejmie poinformować, że grupą docelową projektu jest 580 JST (średnio dwie osoby) lub ich jednostek organizacyjnych, tj. co najmniej 1160 osób z 16 województw.

W ramach programu edukacyjnego przewidziano następujące działania, które będą realizowane na terenie Państwa województwa. Należą do nich:

Ø  4-dniowe szkolenia (w formie zdalnej)

Ø  profesjonalne doradztwo w wymiarze min. 5 godzin dla każdego JST

Ø  wizyty studyjne w PES na terenie Państwa województwa

Efektem udziału w programie jest wypracowanie dla każdego JST Planu zwiększenia liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, obejmującego perspektywę co najmniej 1 roku budżetowego.

Realizacja programu edukacyjnego rozpoczyna się w czerwcu 2020r. 

Działania w ramach programu będą realizowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę trenerów i doradców. Udział w programie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo na stronach: http://www.pap.rzeszow.pl/projekty/jst/

http://przemysl.caritas.pl/index.php/projekty/nowa-wiedza

drukuj

kontakt

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 24 (III piętro),
19-300 Ełk
tel. 87/737 78 45
e-mail: owes@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry