Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Ocena wniosków runda 2/2019

Aktualności » Ocena wniosków runda 2/2019

2019-07-29 11:22

  

W dniu 16 lipca 2019 roku w siedzibie projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, powołanej do oceny wniosków o przyznanie dotacji(bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, złożonych w rundzie konkursowej nr 2/2019.

Komisja oceniała 2 wnioski złożone przez Grupy Inicjatywne, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Analizie poddano takie elementy jak np. celowość, realność i wykonalność przedsięwzięcia, trwałość ekonomiczno-finansowa. Na podstawie średniej z ocen dokonanych przez dwóch oceniających, sporządzono listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Zgodnie z § 8 ust. 27 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, w dniu 26 lipca 2019 roku Zarząd Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie dotacji złożonych w ramach rundy konkursowej 2/2019.

O szczegółach oceny każda grupa zostanie poinformowana pisemnie.

Lista rankingowa wniosków znajduje się do pobrania poniżej. 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry