Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Pierwsze dotacje w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej przyznane!

Aktualności » Pierwsze dotacje w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej przyznane!

2019-06-28 13:34

W dniach 24-25 czerwca 2019 roku w siedzibie projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, powołanej do oceny wniosków o przyznanie dotacji(bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, złożonych w rundzie konkursowej nr 1/2019.

Komisja oceniała 8 wniosków złożonych przez Grupy Inicjatywne, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Analizie poddano takie elementy jak np. celowość, realność i wykonalność przedsięwzięcia, trwałość ekonomiczno-finansowa. Na podstawie średniej z ocen dokonanych przez dwóch oceniających, sporządzono listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Zgodnie z § 8 ust. 27 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, w dniu 28 czerwca 2019 roku Zarząd Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie dotacji złożonych w ramach rundy konkursowej 1/2019.

Lista rankingowa wniosków znajduje się do pobrania poniżej. 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry