Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Ponad 11 mln zł na rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej!

Aktualności » Ponad 11 mln zł na rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej!

2018-09-27 10:56

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. uruchomi wkrótce pierwszy w Polsce fundusz Social Venture Capital (SVC) dla podmiotów ekonomii społecznej. To nowa szansa na rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Projekt jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Środki – w łącznej kwocie ponad 11,3 mln zł – umożliwią w najbliższych latach podmiotom ekonomii społecznej rozwój, stabilność finansową oraz ekspansję na nowe rynki. Przekazywanie transz na zwiększenie kapitału rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Czym jest SVC?

SVC jest innowacyjnym instrumentem finansowym, który zwiększy możliwości rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Tradycyjne wsparcie opiera się głównie na pożyczkach lub gwarancjach. Dzięki SVC podmioty ekonomii społecznej będą mogły skorzystać ze wsparcia o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym.

Innowacyjne wsparcie, połączone ściśle z doradztwem w całym okresie inwestycyjnym (w tym w zakresie prowadzenia firmy), podniesie potencjał podmiotów ekonomii społecznej, nie tylko w aspekcie finansowym, ale również merytorycznym oraz organizacyjnym.

Fundusz będzie wspierał podmioty ekonomii społecznej na terenie całego kraju. Na etapie przygotowywania inwestycji podmioty ekonomii społecznej będą mogły uzyskać zgodne z ich indywidualnym zapotrzebowaniem wsparcie techniczne, czyli doradztwo w przygotowaniu przedsięwzięcia. Równocześnie zakłada się, że każda inwestycja będzie niosła efekt społeczny, co będzie warunkiem objęcia jej wsparciem.

Podmioty ekonomii społecznej uprawnione do ubiegania się o wsparcie określono w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Źródło: http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Innowacyjny-Kapital-dla-Podmiotow-Ekonomii-Spolecznej-1

 

drukuj

kontakt

ADELFI - Siedziba Stowarzyszenia
oraz adres korespondencyjny:
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk

Biuro projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie:
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
tel. 87/737 74 82, stowarzyszenie@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry