Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Protokół z rekrutacji uczestników do cyklu szkoleń "Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej"

Aktualności » Protokół z rekrutacji uczestników do cyklu szkoleń "Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej"

2020-02-24 15:44

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kryteriów naboru kandydatów do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej publikujemy protokół z rekrutacji uczestników do cyklu szkoleń "Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej".

Rekrutacja na cykl szkoleń rozpoczęła się 28.01.2020 roku, a zakończyła się 17.02.2020 roku. Do udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej zostali zaproszeni pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy, członkowie i wolontariusze organizacji pozarządowych, lokalni animatorzy/-rki oraz członkowie grup nieformalnych działający na terenie subregionu ełckiego.

Informacje o naborze do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej zostały umieszczone na stronie www.adelfi.pl, dodatkowo na stronach portalu społecznościowego Facebook. Ponadto informacje dotyczące rekrutacji zostały przekazane do osób włączonych w proces ekonomizacji, pełnomocników ds. organizacji pozarządowych w poszczególnych gminach i powiatach subregionu ełckiego, a także rozpowszechnione wśród doradców, animatorów i pracowników IPS.

W okresie od 28.01.2020 roku do 17.02.2020 roku otrzymano 39 formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych udziałem w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej. Formularze zgłoszeniowe przyszły drogą elektroniczną na adres: paulina.szczesna@adelfi.pl lub zostały dostarczone osobiście na adres Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie udziałem w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej procedurę rekrutacji przeprowadzono w trzech etapach.

We wstępnym etapie rekrutacji odrzucono 9 kandydatów ze względów formalnych. Osoby te nie spełniły warunków kwalifikowalności w projekcie określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach oraz Regulaminie Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku.

W kolejnym etapie rekrutacji kandydaturę pozostałych 30 osób przedstawiono na spotkaniu zespołu OWES. W trakcie spotkania omówiono m.in. aktywność społeczną poszczególnych osób w organizacjach pozarządowych, podejmowane przez nich inicjatywy środowisku lokalnym, itp. Ostatecznie zespół składający się z kierownika CES, animatorów, doradców i opiekunów/konsultantów IPS podjął decyzję o zakwalifikowaniu do dalszego etapu 19 osób.

W ostatnim etapie rekrutacji przeprowadzono rozmowę telefoniczną z pozostałymi kandydatami, na podstawie której do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej ostatecznie zakwalifikowano 16 osób.

Pozostałe osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Przy wyborze uczestników do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej wzięto pod uwagę środowiska mniej aktywne/wiejskie, plany związane z rozwojem inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej, środowiska już współpracujące z OWES oraz dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu akcji społecznych.

Raport sporządziła:

Paulina Muklewicz

Lider procesu edukacji

drukuj

kontakt

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 24 (III piętro),
19-300 Ełk
tel. 87/737 78 45
e-mail: owes@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry