Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Przedsiębiorco Społeczny pozyskaj pieniądze na szkolenia !

Aktualności » Przedsiębiorco Społeczny pozyskaj pieniądze na szkolenia !

2019-11-22 09:32

W Krajowym Funduszu Szkoleniowym znalazły się specjalne środki dla Przedsiębiorstw Społecznych. Pula środków na realizację priorytetów ministra wyniesie w 2020 r. przeszło 195,2 mln zł. Środki te będą do dyspozycji PUP i będą mogły być przeznaczone m.in. na kształcenie ustawiczne pracowników Przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, oraz ZAZ. FS to instrument związany z podnoszeniem kompetencji pracowników i pracodawców. Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. 

Ile wynosi dofinansowanie?

Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników nie muszą wnosić wkładu własnego (w pozostałych przypadkach wkład własny to 20% kosztów), a maksymalna wysokość środków na jednego pracownika, którą można uzyskać z KFS to 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W przybliżeniu (bazując na danych za II kw. 2019 r.) z KFS można było uzyskać nawet 14,5 tys. zł. 

Więcej informacji na stronie: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Fundusz,Szkoleniowy,4091.html

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry