Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Nie stój z boku, współdecyduj – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020

Aktualności » Nie stój z boku, współdecyduj – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020

2014-01-29 15:29

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu RPO Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020. Do 2 marca będzie można zgłaszać swoje uwagi , propozycje zmian oraz opinie dotyczące niezwykle istotnych dla nas wszystkich kwestii, które będą w najbliższych latach kształtowały kierunki rozwoju naszego regionu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach zarówno działaczy organizacji pozarządowych, pracowników instytucji samorządowych, jak i każdego komu nie są obojętne zagadnienia rozwoju społecznego i gospodarczego naszego województwa. Warto podjąć wysiłek wpływania na rzeczywistość zamiast stać z boku i narzekać.

Regionalne programy operacyjne to dokumenty planistyczne, które określają kierunki rozwoju i obszary wsparcia, a także konkretne działania, które zostaną podjęte na rzecz rozwoju danego regionu. RPO stanowią część systemu wdrażającego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i są współfinansowane ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). RPO to swoista rama, to wyznaczone ścieżki, po których będziemy się poruszać przez najbliższe 6 lat; będziemy realizować projekty i wprowadzać zmiany, korzystać z zapisanych w programie narzędzi i instrumentów. Dzięki funduszom unijnym mamy szansę zrealizować wiele przedsięwzięć, a na jakich zasadach, w jakich obszarach, jakimi metodami – to powie nam właśnie m.in. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020.

Opinie i uwagi (zwięzłe i czytelne) można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz

z projektem dokumentu jest dostępny:

• na stronach internetowych www.warmia.mazury.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz www.rpo.warmia.mazury.pl,
a także poniżej.

• w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 83, pokój 312, w godzinach pracy Urzędu.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazywać:

• drogą elektroniczną na adres: dpr@warmia.mazury.pl.

Opinie i uwagi z datą wpływu przed dniem 27.01.2014 r. i po dniu 2.03.2014 r., jak również niepodpisane pozostaną bez rozpatrzenia.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych subregionu ełckiego na spotkanie do kamienicy przy ul. Małeckich 3 dnia 6 lutego 2014 r. w godz. 16:30  –  18:30 w celu wypracowania wspólnego stanowiska co do treści konsultowanego obecnie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020.

NazwaRozmiarData
icoFormularz_konsultacyjny_RPO-2.doc146.00 KB2014-03-11 16:56
icoHarmonogram_konsultacji_RPO.doc165.50 KB2014-03-11 16:57
icoRPO - tekst.pdf1570.19 KB2014-03-11 17:01
drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry