Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Rusza Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej!

Aktualności » Rusza Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej!

2018-02-22 11:31

Cykl bezpłatnych szkoleń kierujemy do osób, które chcą wzmocnić swój osobisty potencjał i rozwijać się, wykorzystując do tego narzędzia ekonomii społecznej, a także efektywnie pracować z lokalną społecznością i realizować wspólnie inicjatywy integrujące, rozwijające i ekonomizujące lokalne środowisko.

Na zajęcia Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi, zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu ełckiego.

Wiedząc kim jesteśmy i co chcemy osiągnąć, potrafiąc zdiagnozować lokalną społeczność weryfikując jej potrzeby oraz możliwości rozwoju, znając narzędzia jakie oferuje nam ekonomia społeczna i możliwe do osiągnięcia efekty, możemy wykreować wspólnie z innymi członkami społeczności pomysły na zmiany i działania, ubrać je w projekty i biznes plany, zbudować wokół nich zaangażowany zespół, tworzyć partnerstwa wokół naszych idei i realnie kształtować nową rzeczywistość.

 

Wszystkie spotkania odbywać się będą w hotelu Folwark Łękuk. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne, nocleg i wyżywienie. Dojazd we własnym zakresie.

Cykl obejmuje pięć dwudniowych szkoleń:

15-16.03

Lider, animator, aktywista? Moja rola w lokalnym środowisku -szkolenie diagnozujące moją rolę w lokalnym środowisku, określające wizję tego, czego bym chciał/a, wyznaczające cele, wzmacniające poczucie własnej wartości jako lokalnego działacza, integrujące, rozwijające kompetencje osobiste.

6-7.04

Ekonomia społeczna (ES) jako element rozwoju lokalnego i osobistego -czym jest ES, jakie ma formy, z jakich korzysta narzędzi, idea, misja, znaczenie ekonomii społecznej w rozwoju społeczności i jednostki, dobre praktyki – co potrafi zdziałać umiejętne i racjonalne wykorzystanie ES w lokalnym środowisku.

10-11.05

Od idei do biznes planu. Kreowanie koncepcji inicjatyw ekonomii społecznej -kreowanie pomysłów na konkretne inicjatywy ES w środowisku lokalnym, jak przejść od pomysłu do konkretów czyli planowanie i krótkie uporządkowanie w działania.

25-26.05

Lider bez zespołu, zespół bez lidera. Budowanie partnerstw i dobrego zespołu -celem szkolenia jest zdobycie umiejętności diagnozowania zasobów i budowania zespołu oraz partnerstw wokół idei, koncepcji, pomysłu, tak by stały się możliwe do zrealizowania.

22-23.06

Jak angażować ludzi wokół idei: komunikacja jako podstawa współpracy - język bez barier i przemocy to język angażujący i wspierający, jak porozumiewać się skutecznie, osiągnąć świadomość siebie i innych w procesie komunikacji, motywować i słuchać informacji zwrotnych - praktyczne warsztaty z komunikacji.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie formularza zgłoszeniowego do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej wraz z załącznikami. Uczestnicy zostaną wybrani podczas otwartego naboru.

Na zgłoszenia do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej czekamy do 05.03.2018 roku do 12.00. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres: edukacja@adelfi.pl

W przypadku problemów z zebraniem pełnej grupy szkoleniowej (16 osób) organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji, a także do zmiany terminu szkolenia.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry