• Targes.pl
  • KONKURSY DLA EŁCKICH NGO 2018
  • SEJM PRZYJĄŁ ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH
  • KALENDARZ DZIAŁAŃ ECO STACJA W 2018 ROKU
Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Sprawdź poprawność dokumentów przed złożeniem wniosku o dotację

Aktualności » Sprawdź poprawność dokumentów przed złożeniem wniosku o dotację

2017-06-29 08:27

Do jutra, tj. do piątku 30 czerwca do godz. 12.00 prowadzimy nabór biznesplanów. Przed złożeniem wniosku warto go jeszcze sprawdzić pod kątem oceny formalnej. Upewnijcie się, czy:
• wszystkie wymagane punkty wniosku są wypełnione
• wnioskowana kwota dotacji na grupę jest prawidłowa i zgodna z Regulaminem Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku
• nagraliście na płytę CD komplet dokumentów? (wniosek + harmonogram rzeczowo-finansowy)
• Sprawdźcie, czy komplet dokumentów zawiera wszystkie niezbędne załączniki?
• Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego
• Harmonogram rzeczowo-finansowy
• Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł
• Zaświadczenia z odpowiednich instytucji potwierdzające status uczestnika projektu
• Statut przedsiębiorstwa społecznego
• Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy wraz z załącznikami
• Oświadczenie dot. podatku VAT
• Oświadczenie os. Fizycznej/prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne-
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
• Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
• Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
• Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy
• Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np.: deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne


Koniecznie sprawdźcie, czy wszystkie oświadczenia i załączniki są podpisane. Pamiętajcie, że wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Sprawdźcie, to jeszcze na koniec.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry