Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Stowarzyszenie Adelfi szuka pracownika

Aktualności » Stowarzyszenie Adelfi szuka pracownika

2014-08-08 15:06

Stowarzyszenie Adelfi zatrudni osobę na stanowisko animator do realizacji projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres obowiązków:

- współpraca nad rozwojem ekonomii społecznej ze społecznością lokalną, w tym z instytucjami, które mają wpływ na sytuację w danym regionie (samorząd lokalny, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły itd.)

- wypracowywanie koncepcji wsi tematycznych, ekomuzeów i innych form ekonomizacji działań społecznych;

- udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb i tworzenia planów działania;

- wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności, szczególnie poprzez narzędzia zawarte w projekcie;

- wspieranie procesu budowy partnerstw oraz działanie na rzecz wzmacniania istniejących partnerstw i innych form współpracy w regionie, które wykorzystują narzędzia ekonomii społecznej;

- osiąganie policzalnych i jakościowych efektów pracy;

- przygotowanie planu pracy z wybranym środowiskiem, zawierającym diagnozę środowiska lokalnego w tym potencjalnych grup docelowych, z którymi animator pracuje lub zamierza pracować, proponowane obszary rozwoju, wskazanie instytucji i osób mogących pełnić rolę lidera lokalnego;

- sprawowanie opieki i monitoringu nad społecznościami, z którą jest wykonywana praca;

- organizacja i prowadzenie spotkań dla środowisk lokalnych;

- uczestnictwo w spotkaniach środowisk lokalnych odpowiednio i w zależności od potrzeb i specyfiki środowiska oraz formy działań animatora;

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (mile widziane pedagogika, psychologia, animacja kultury)

- znajomość tworzenia produktów lokalnych

- doświadczenie w pracy z grupą

- prawo jazdy kat. B

- łatwość nawiązywania kontaktów

- doświadczenie w pracy przy realizacji projektów finansowanych ze środków EFS

- znajomość problematyki bezrobocia i wykluczenia społecznego

- doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

- atrakcyjne wynagrodzenie

- praca na podstawie umowy o pracę

- rozwój zawodowy i osobisty

- dużą samodzielność działań

- możliwość zdobycia cennego doświadczenia w pracy z profesjonalnym zespołem

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym o ukończonych kursach i szkoleniach;

- kserokopie świadectw pracy;

- mile widziane rekomendacje/referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 20 sierpnia 2014 r. mailowo na adres stowarzyszenie@adelfi.pl lub złożenie osobiście w biurze OWIES w Ełku przy ul. Dąbrowskiego 10 lok. 2U.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

Stowarzyszenie Adelfi zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry