• Targes.pl
  • KONKURSY DLA EŁCKICH NGO 2018
  • SEJM PRZYJĄŁ ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH
  • KALENDARZ DZIAŁAŃ ECO STACJA W 2018 ROKU
Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Stowarzyszenie Adelfi zatrudni Pracowni-ka/-czkę podstawow-ego/ą do prowadzenia Ełckiego Centrum Obywatelskiego STACJA współfinansowanego z budżetu Miasta Ełku.

Aktualności » Stowarzyszenie Adelfi zatrudni Pracowni-ka/-czkę podstawow-ego/ą do prowadzenia Ełckiego Centrum Obywatelskiego STACJA współfinansowanego z budżetu Miasta Ełku.

2018-09-07 12:12

Czym będzie zajmowała się zatrudniona osoba?

- prowadzeniem doradztwa podstawowego dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i indywidualnych mieszkańców Ełku

- współpracą z instytucjami i organizacjami, które maja wpływ na obraz lokalnej aktywności społecznej;

- organizacją i prowadzeniem otwartych spotkań o tematyce społecznej;

- uczestnictwem w wydarzeniach w środowisku lokalnym związanych z aktywnością społeczną;

- wyszukiwaniem liderów lokalnych, wspieraniem ich w rozwoju umiejętności;

- wsparciem procesu lokalnych konsultacji społecznych;

- informowaniem o narzędziach Urzędu Miasta służących aktywizacji mieszkańców tj. inicjatywie lokalnej i regrantingu;

- udostępnianiem przestrzeni wraz z wyposażeniem oraz sprzętu z zasobów Stacji;

- prowadzeniem podstrony internetowej Ełckiego Centrum Obywatelskiego Stacja;

- współpracą z biurem Organizacji Pozarządowych UM Ełku w zakresie prowadzenia Stacji;

Czego oczekujemy?

- wykształcenia wyższego ( mile widziane wykształcenie w kierunkach społecznych);

- znajomości przepisów, specyfiki i uwarunkowań dotyczących sektora pozarządowego;

-umiejętności angażowania otoczenia w działania;
znajomości logiki projektowej;

-doświadczenia w pracy przy realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych;

-komunikatywności;

-samodzielność i rzetelność w działaniu;

-znajomości pakietu MS Office

-prawa jazdy kat. B;

doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej będzie dodatkowym atutem

Co oferujemy ?

-atrakcyjne wynagrodzenie;

-pracę na podstawie umowy o pracę;

-rozwój zawodowy i osobisty;

-dużą samodzielność działań;

-możliwość zdobycia cennego doświadczenia w pracy z profesjonalnym zespołem;

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym o ukończonych kursach i szkoleniach;

- kserokopie świadectw pracy;

- mile widziane rekomendacje/referencje;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 20 września 2018 r. mailowo na adres stowarzyszenie@adelfi.pl lub złożenie osobiście w biurze w Ełku przy ul. Małeckich 3 lok. 1.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Adelfi w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym."

Stowarzyszenie Adelfi zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


Ełk ulica Jana i Hieronima Małeckich 2

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry