Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Stowarzyszenie Adelfi zatrudni pracownika

Aktualności » Stowarzyszenie Adelfi zatrudni pracownika

2014-02-26 14:00

Stowarzyszenie Adelfi zatrudni osobę na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń do realizacji projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia, finanse i rachunkowość,
 • bardzo dobra znajomość wytycznych dotyczących realizacji projektów w ramach POKL, w szczególności wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków,
 • obowiązkowo minimum roczne doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych,
 • znajomość formalno-prawnych zasad działalności organizacji pozarządowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, rzetelność, terminowość.

 

Charakterystyka stanowiska pracy:

 • przygotowywanie wniosków o płatność w części finansowej,
 • dbałość o prawidłowe wydatkowanie dotacji oraz realizację projektu zgodnie z wymogami POKL i wnioskiem o dofinansowanie,
 • monitorowanie przepływu środków projektowych, sprawozdawczość finansowa, rozliczanie środków wg harmonogramu,
 • kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,
 • kontakt z IP.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo z możliwością przedłużenia,
 • Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Możliwość udziału w szkoleniach,
 • Pracę z doświadczonymi współpracownikami.

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV),
 • Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, w tym o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • Kserokopie świadectw pracy,
 • Mile widziane rekomendacje/referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 10 marca 2014 r. mailowo na adres stowarzyszenie@adelfi.pl lub złożenie osobiście w biurze OWIES w Ełku przy ul. Dąbrowskiego 10 lok. 2U.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Stowarzyszenie Adelfi zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2021 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry