Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

Aktywne organizacje » Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

Pełna nazwa organizacji, adres siedziby, adres do korespondencji: 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS 0000289820; NIP 848-179-21-30; REGON 280244570

Cele działania

Działalność odpłatna i nieodpłatna:

- Działania na rzecz rozwoju gminy, ze szczególnym zaakcentowaniem dziedzin związanych z edukacją, kulturą i sztuką, sportem i turystyką, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska i ekologią.

- Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia, wychowania, edukacji pozaformalnej, poradnictwa zawodowego, rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego, wyrównywania szans edukacyjnych, aktywizacji społecznej i obywatelskiej.

- Wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży i dorosłych.

- Wspieranie i rozwój pomocy społecznej na terenie  Gminy Stare Juchy.

- Wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

- Wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, patologiom społecznym, bezrobociu, wspierającym środowiska defaworyzowane i aktywizujących społeczność lokalną.

- Promowanie walorów przyrodniczych i turystycznych gminy Stare Juchy.

- Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami młodzieżowymi.

- Ochrona dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego gminy.

- Promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia.

- Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku.

- Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych.

- Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie, szkodliwym dla zdrowia, w szczególności uzależnieniom i przemocy.

- Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na terenie Gminy Stare Juchy

- Działanie na rzecz rozwoju rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego.

- Propagowanie spożycia oraz promocja zdrowej żywności, w szczególności produktów lokalnych, regionalnych i ekologicznych

Zasięg działań: Cały kraj 

Adres e-mail: 

stowarzyszenie.starejuchy@gmail.com 

magdalena.dolowy@gmail.come.topolska1@gmail.comklaus-gramacka@wp.pl ; 

Strona www/Facebook: 

www – w opracowaniu, FB: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Kaczorowska-Dołowy, prezes, 694 911 622

Elżbieta Topolska, skarbnik  501 024 282

Beata Klaus-Gramacka, sekretarz 691 259 707

Maile j.w.

drukuj

kontakt

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej STACJA
oraz Ełckie Centrum Obywatelskie Stacja 

ul. Małeckich 3 lok. 1, 
19-300 Ełk 
tel. 87 737 74 82
e-mail: stacja@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © Adelfi.pl 2013 system cms CMS by Quick.Cms
Do góry