Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Szybkie granty - niezależne inicjatywy obywatelskie - nabór ciągły

Konkursy » Szybkie granty - niezależne inicjatywy obywatelskie - nabór ciągły

Fundacja Dla Polski prowadzi stały nabór na szybkie granty, które z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia.

Jeśli Wasza inicjatywa:

 1. odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:

  • ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,

  • ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,

  • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;

  • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

 2. podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli;

 3. wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne.

 4. zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy;

zgłoś się do Funduszu Obywatelskiego!

Kto może ubiegać się o szybki grant?

Do zgłaszania inicjatyw zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

Wnioski w ramach szybkich grantów można zgłaszać na bieżąco przez cały rok.

Wypełniony formularz wniosku o szybki grant prosimy przesłać na adres: szybkiegranty@funduszobywatelski.pl. 

Jedna organizacja może zgłosić 1 wniosek w miesiącu i nie więcej niż 4 wnioski w 2018 r.

 

Wnioski analizowane są przez Radę Funduszu Obywatelskiego raz w miesiącu.

W wyjątkowych przypadkach, można wnioskować o pilne rozpatrzenie wniosku – o uruchomieniu tego trybu decyduje Przewodniczący/a Rady. 

Na etapie oceny wniosku wnioskodawcy mogą zostać zaproszeni na spotkanie z przedstawicielami Funduszu i/lub poproszeni o wprowadzenie zmian lub uzupełnień do wniosku.

Decyzja Rady dot. przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wnioskiem/wnioskami (decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim, decyzja Rady przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową.

Informacje o przyznanym wsparciu publikowane będą na stronie Funduszu (www.funduszobywatelski.pl).

 

Więcej o naborze tutaj

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry