Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

UWAGA! W najbliższy poniedziałek (5 lutego 2018) rusza kolejna rekrutacja do FPS- runda nr 1/2018

Aktualności » UWAGA! W najbliższy poniedziałek (5 lutego 2018) rusza kolejna rekrutacja do FPS- runda nr 1/2018

2018-01-29 11:01

Przypominamy, że w terminie 5-12 lutego 2018r. można składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach kolejnej rundy konkursowej nr 1/2018.

Wsparcie jakie oferuje Fundusz to:

 • dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających i istniejących przedsiębiorstwach społecznych
 • wsparcie pomostowe, nawet do 12 miesięcy, które może być przeznaczane na bieżące funkcjonowanie podmiotu
 • doradztwo specjalistyczne z zakresu m.in. tworzenia biznesplanu
 • wsparcie opiekuna biznesowego na etapie prowadzenia działalności 
 • pomoc przy rozliczeniu otrzymanych środków. 

Osoby zainteresowane tego typu formą prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z doradcami OWES w Ełku, którzy krok po kroku przedstawią warunki ubiegania się o dotacje.

Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem projektu wraz z załącznikami, który znajdziecie Państwo w zakładce dokumenty.

ALOKACJA PRZEWIDZIANA NA KONKURS:

-tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych: 72.000 zł (dotacje na utworzenie 3 miejsc pracy)

-wspieranie istniejących przedsiębiorstw społecznych: 360.000 zł (dotacje na utworzenie 15 miejsc pracy)

 

WAŻNE INFORMACJE:

Harmonogram rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej:

Nr rundy konkursowej

Nabór wniosków

 

(rekrutacja)

Ocena formalna

 

 

Spotkania rekrutacyjne (doradca zawodowy, interpersonalny biznesowy,)

 

Komisja Rekrutacyjna

 

 

1/2018

5-12 lutego

13-20 lutego

21 lutego-7 marca

8-15 marca

 

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie 5-12 lutego 2018 r.

w godzinach 8.00-15.00

w Biurze Projektu w Ełku

(decyduje data wpływu dokumentów do biura)

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

Grupa inicjatywna zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu kompletu dokumentów w 1 egzemplarzu. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.adelfi.pl -> OWES Ełk w zakładce  dokumentyàEtap I - Regulamin Rekrutacji do FPS

 

NA 1 KOMPLET SKŁADAJĄ SIĘ:

w przypadku nowopowstających przedsiębiorstw społecznych:

Dokumenty rekrutacyjne dla wszystkich GI składają się każdorazowo z następujących elementów:

a)      w przypadku nowopowstających przedsiębiorstw społecznych:

 

Rodzaj Grupy Inicjatywnej

Rodzaj podmiotu, który powstanie po otrzymaniu dotacji

Dokument

Numer załącznika

Osoby fizyczne planujące utworzyć spółdzielnię socjalną.

Spółdzielnia socjalna osób fizycznych

 

 

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla osób fizycznych              

 

Załącznik nr 1

Formularz rekrutacyjny Beneficjanta Pomocy wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu tj.:

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodność doświadczenia lub pracy zawodowej z kierunkiem proponowanej działalności gospodarczej (dyplom, świadectwo, zaświadczenie od pracodawcy, certyfikaty, inne zaświadczenia)

 

Załącznik nr 2

Formularz rekrutacyjny Członka Grupy Inicjatywnej wraz z załącznikami, tj.:

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodność doświadczenia lub pracy zawodowej z kierunkiem proponowanej działalności gospodarczej (dyplom, świadectwo, zaświadczenie od pracodawcy, certyfikaty, inne zaświadczenia)

 

Załącznik nr 3

Oświadczenia, że status na rynku pracy Beneficjentów Pomocy oraz pozostałe informacje nie zmieniły się od momentu podpisana deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Załącznik nr 6

Osoby prawne planujące utworzyć spółdzielnię socjalną

Spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne

 

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla osób prawnych

Załącznik nr 4

NGO’s, które nie prowadzą działalności gospodarczej

 

Przedsiębiorstwo społeczne (NGO prowadzące dział. Gosp. Oraz spełniające pozostałe przesłanki z definicji przedsiębiorstwa społecznego)

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla istniejących podmiotów/  przedsiębiorstw społecznych 

 

Załącznik nr 5

NGO’s  z działalnością gospodarczą ale nie spełniające przesłanek przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne (NGO prowadzące dział. Gosp. Oraz spełniające pozostałe przesłanki z definicji przedsiębiorstwa społecznego)

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla istniejących podmiotów/  przedsiębiorstw społecznych 

 

Załącznik nr 5

Osoby fizyczne planujące utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

 

Spółka, organizacja pozarządowa spełniająca przesłanki przedsiębiorstwa społecznego[1]

Formularz rekrutacyjny dla Grupy Inicjatywnej dla osób fizycznych (pozostałe typy)

Załącznik nr 9

Na komplet dokumentów składają się również:

 1. Lista podsumowująca ścieżkę wsparcia Grupy Inicjatywnej w CES -wypełniana przez doradcę kluczowego/biznesowego (Załącznik nr 10)
 2. Rekomendacje doradcy zawodowego, interpersonalnego, biznesowego/prawnego
 1. Potwierdzenie ukończenia cyklu szkoleniowego/doradczego przez członków grupy inicjatywnej

 

* Na tym etapie nie jest wymagane przedstawienie Formularza Beneficjenta Pomocy dla nowozatrudnionych osób, stosowny dokument należy dołączyć do Wniosku o dotacje ( z wyjątkiem Grupy inicjatywnej dążącej do założenia spółdzielni socjalnej osób fizycznych).

   

b)      w przypadku istniejących przedsiębiorstw społecznych*:

 

Rodzaj Grupy Inicjatywnej

Rodzaj podmiotu

Dokument

Numer załącznika

Spółdzielnie socjalne osób fizycznych

 

Przedsiębiorstwo społeczne (spółdzielnia socjalna osób fizycznych)

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla istniejących podmiotów/  przedsiębiorstw społecznych 

Załącznik nr 5

Spółdzielnie socjalne osób prawnych

Przedsiębiorstwo społeczne (spółdzielnia socjalna osób prawnych)

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla istniejących podmiotów/  przedsiębiorstw społecznych 

Załącznik nr 5

NGO’s prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie spełniający wszystkie przesłanki z def. Przedsiębiorstwa społecznego

 Przedsiębiorstwo                społeczne

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla istniejących podmiotów/  przedsiębiorstw społecznych 

 

Załącznik nr 5

Na komplet dokumentów składają się również:

 1. Lista podsumowująca ścieżkę wsparcia Grupy Inicjatywnej w CES -wypełniana przez doradcę kluczowego/biznesowego (Załącznik nr 10)
 2. Rekomendacje doradcy zawodowego, interpersonalnego, biznesowego/prawnego
 1. Potwierdzenie ukończenia cyklu szkoleniowego/doradczego przez członków grupy inicjatywnej

 

* Na tym etapie nie jest wymagane przedstawienie Formularza Beneficjenta Pomocy dla nowozatrudnionych osób, stosowny dokument należy dołączyć do Wniosku o dotację.

 

Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą trwale spięte w jedną całość (np. zbindowane). Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego.

 

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW

Procedura oceny dokumentów rekrutacyjnych odbywa się zgodnie z Rozdziałem V Regulaminu rekrutacji Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej zamieszonego na stronie internetowej projektu www.adelfi.pl -> OWES Ełk w zakładce dokumenty http://www.adelfi.pl/dokumenty,1385.html

 

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry