Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

W imię wspólnego pożytku

Aktualności » W imię wspólnego pożytku

2014-11-26 14:12

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do udziału w szkoleniu „ABC tworzenia i funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego”, które odbędzie się 16 grudnia 2014 roku w Ełku, w kamienicy przy ul. Małeckich 3, s.36. Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00-16.00.

Szkolenie jest zaadresowane do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych poszerzeniem wiadomości o istocie RDPP oraz właściwym przygotowaniem do ich tworzenia.

Zakres szkolenia:

  • Usytuowanie RDPP w kontekście modelu współpracy, otoczenia instytucjonalnego i znaczenie Rad dla rozwoju współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
  • Regulacje ustawowe i lokalne rozwiązania organizacyjno-prawne, funkcje a misja i cele RDPP, zadania ( m.in. zakres uchwał/ rozporządzeń).
  • Podstawowe dylematy i trudności w procesach inicjowania, tworzenia i funkcjonowania Rad (np. procedury, regulaminy, reprezentatywność, przepływ informacji).
  • Dobre praktyki z różnych poziomów jednostek samorządu terytorialnego.
  • Relacja RDPP z innymi ciałami dialogu w samorządach/ zakres współpracy : Komisje Alkoholowe, społeczne rady ds. osób niepełnosprawnych, rady seniorów, zespoły tworzące dokumenty strategiczne, etc. - kwestia ich współpracy z RDPP, niepowielania funkcji.
  • Zakres kampanii informacyjnej, uświadomienie istoty i potrzeby tworzenia Rad.

 

Warsztat jest działaniem realizowanym w ramach projektu „Dobre Rady; modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, który służy nie tylko wzmocnieniu potencjału istniejących Rad Działalności Pożytku Publicznego, ale też zachęceniu i przygotowaniu kolejnych środowisk do ich powoływania.

RDPP są dobrym narzędziem dialogu pomiędzy samorządami i organizacjami pozarządowymi, wpływają na zwiększenie przepływu informacji, uczą partnerstwa i współpracy, zwiększają wpływ obywateli na podejmowanie decyzji związanych z rozwojem lokalnym.

Warto wspólnie zadbać o jakość pracy RDPP, zadbać o właściwe wypracowanie standardów funkcjonowania RDPP, ocenić potrzeby związane z jej powołaniem.

Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenia do 10 grudnia 2014 r. proszę przekazać na:

adres: Stowarzyszenie Adelfi, ul. Dąbrowskiego 10/2U, 19-300 Ełk (osoba do kontaktu Urszula Chojnowska)

aders mailowy: ula.chojnowska@adelfi.pl

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2021 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry