Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Wyniki badań o niszach rynkowych

Aktualności » Wyniki badań o niszach rynkowych

2018-05-22 14:00

Nisza rynkowa to w prostych słowach niezaspokojone potrzeby na rynku ze względu na brak odpowiedniego produktu lub usługi. Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Ełku zlecił badanie nisz w subregionie ełckim. Celem głównym badania była identyfikacja branż, usług, towarów, na które istnieje zapotrzebowanie i określenie realnych możliwości prowadzenia działalności w tym zakresie przez lokalne przedsiębiorstwa społeczne. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy.

Zgodnie z powyżej przedstawionym celem głównym, niniejsze badanie dostarczyło wyczerpujących danych w następujących obszarach badawczych, w każdym z powiatów:

  • identyfikacja minimum 2 kluczowych nisz rynkowych w każdym sektorze (sektorze usług, produkcji, towarów (handlu) (2x3=6 nisz)),
  • analiza zidentyfikowanych nisz w odniesieniu do segmentów rynku (wg kryteriów segmentacji: grupy społeczne, klasy cen, wysokość zarobków, płeć i wiek klientów docelowych oraz specyficzne profile wymagań),
  • określenie otoczenia konkurencyjnego dla zidentyfikowanych nisz rynkowych,
  • analiza strony popytowej (tj. struktury oraz potrzeb potencjalnych klientów).

 

Niniejsze opracowania stanowią podsumowanie i zestawienie najważniejszych wyników uzyskanych w toku badania i dokonanych analiz. Wszystkie  elementy stanowią diagnozę aktualnego stanu zapotrzebowania na usługi i towary w ramach określonych branż oraz propozycję możliwości prowadzenia działalności w zidentyfikowanych niszach przez przedsiębiorstwa społeczne. Badanie dostarczyło odpowiedzi na szereg pytań, na podstawie których przeprowadzono analizę z wykorzystaniem kilku odrębnych metod badawczych wskazanych w dalszej części niniejszego opracowania.

 

 

drukuj

kontakt

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 24 (III piętro),
19-300 Ełk
tel. 87/737 78 45
e-mail: owes@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © Adelfi.pl 2013 system cms CMS by Quick.Cms
Do góry