Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Zabierz głos

Aktualności » Zabierz głos

2014-08-22 15:24

20 sierpnia rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Międzynarodowego Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk, który powstaje w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013.

Prezydent Miasta Ełku zaprasza zainteresowane osoby, organizacje, podmioty z terenu miasta Ełk do udziału w konsultacjach społecznych projektu Międzynarodowego Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk.

Konsultacje będą prowadzone od 20 sierpnia do 9 września 2014 r.

Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można zgłaszać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym. Projekt dokumentu wraz z formularzem dostępny jest:

  • w formie drukowanej – w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 6),
  • na stronie internetowej www.elk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Ełk w zakładce „Strategie, raporty, opracowania"

         (link:http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/144/Strategie__raporty__opracowania/)

Wypełniony formularz można:

  • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, pok. 114),
  • wysłać na adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk,
  • przesłać elektronicznie na adres: e.pachucka@um.elk.pl

W ramach konsultacji odbędzie się również spotkanie konsultacyjne. Miejsce spotkania podane zostanie do wiadomości w późniejszym terminie na stronie internetowej www.elk.pl

Komórką Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za udzielanie informacji, udostępnianie dokumentacji, przyjmowanie uwag, opinii i propozycji za pomocą formularzy jest Wydział Strategii i Rozwoju (tel. 87 73 26 142).

Informacja pochodzi z oficjalnej strony miasta www.elk.pl

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2021 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry