Subskrypcja

Sponsorzy
Banery

  

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 03/2017/ZO/AlterCIS dotyczącego wynajmu lokalu

Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 03/2017/ZO/AlterCIS dotyczącego wynajmu lokalu

2017-12-13 13:57

W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wynajmu lokalu na terenie miasta Ełku na potrzeby prowadzenia sklepu spożywczo-przemysłowego w okresie 02.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Składanie ofert: do 27 grudnia 2017 r. do godz. 12:00

Data rozstrzygnięcia zapytania: 29.12.2017 r.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie ADELFI

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS

19-300 Ełk

e-mail: altercis@adelfi.pl

 

drukuj

kontakt

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS

Małeckich 3 lok. 16
19-300 Ełk
tel. 87/737 72 43, 690 461 528
e-mail: altercis@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © Adelfi.pl 2013 system cms CMS by Quick.Cms
Do góry