• Targes.pl
  • KONKURSY DLA EŁCKICH NGO 2018
  • SEJM PRZYJĄŁ ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH
  • KALENDARZ DZIAŁAŃ ECO STACJA W 2018 ROKU
Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 04/2018/ZO/AlterCIS

Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 04/2018/ZO/AlterCIS

2018-09-28 12:54

W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla uczestników projektu „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” w okresie od 15 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Składanie ofert: do 10 października 2018 r. do godz. 12:00

Data rozstrzygnięcia zapytania: 11.10.2018 r.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie ADELFI

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS

19-300 Ełk

e-mail: altercis@adelfi.pl

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2018 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry