Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Nabór biznesplanów w rundzie 2/2020 rozstrzygnięty

Aktualności » Nabór biznesplanów w rundzie 2/2020 rozstrzygnięty

2020-06-30 12:31

W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, powołanej do oceny wniosków o przyznanie dotacji(bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, złożonych w rundzie konkursowej nr 2/2020.

Komisja oceniała 2 wnioski złożone przez Grupy Inicjatywne, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Analizie poddano takie elementy jak np. celowość, realność i wykonalność przedsięwzięcia, trwałość ekonomiczno-finansowa. Na podstawie średniej z ocen dokonanych przez dwóch oceniających, sporządzono listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Lista rankingowa wniosków znajduje się do pobrania poniżej.

Gratulujemy!

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2021 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry